U-113 Hazır Kasa Yuvarlak

  • U-113 Kodlu
  • 22,5 mm
  • Yuvarlak
  • Tek Taraflı
  • Krom Kaplama Anahtarlik